Kuldebro er et område med dårlig isolering

Dampspærre

dampspærre

Dampspærre

En effektiv dampspærre forhindre fugten i en varm luft i uhindret at trænge ind i en konstruktionen mod et koldere (ude) område.

Har man et ældre delvist isoleret hus eller konstruktion, som efterisoleres, skal man være opmærksom på at fugt og temperaturforholdene i konstruktionerne ændrer sig. I det fleste tilfælde er det nødvendigt at man indbygger en dampspærre eller dampbremse i konstruktionen. Undlades dette opstår der øget risiko for dannelse af råd og svamp. Det er ligeledes vigtigt at vælge den rigtige dampspærre i mindst 0.2 mm tykkelse – brug aldrig almindelig plast, da de oftest ikke er tilstrækkelig robuste og diffusionstætte. Lige så vigtigt er det at anvende korrekt dampspærretape som hører til dampspærren.

Da varm luft i ligevægtstilstanden indeholder mere fugt end kold luft, skal dampspærren altid ligge på konstruktionens varme side, d.v.s. den side som i en bolig vender ind mod rummet, da den varme (og våde) luft ikke må komme ud i den kolde konstruktion – da den her vil kondensere og der dannes vanddamp.

En dampspærre må ikke ligge længere inde i konstruktionen end 1/3 inde i isoleringstykkelse. En dampspærre er vigtig i organiske konstruktioner hvor der er en temperaturforskel som, lofter, skråvægge i tagkonstruktioner, lette ydervægge o.s.v. hvorimod de ikke behøves på murede ydervægge eller betonvægge som isoleres udvendigt. Omkring badeværelser er der ofte lette skellet vægge, her må der IKKE placeres en dampspærre. Disse vægge afsluttes ofte med en tæt beklædning som vinyl, eller flisebeklædning – dette danner i sig selv en dampspærre, og to dampspærrer må der aldrig være i en konstruktion.

Dampspærren bliver i det moderne byggeri vigtigere end den var tidligere, da der nu stilles krav til bygningers tæthed, men også grundet det forhold at der selv ved små utætheder dannes meget kondens i den ellers tætte konstruktion. Det er derfor yderst vigtigt at denne udføres tæt og med tapede samlinger og udelukkende gennembrydes kontrolleret, så der ikke opstår utætheder i gennemføringerne. Ved relativt små utætheder dannes der meget fugt.
Dampspærren skal opfattes som en stor pose, indeholdende varm og fugtig luft, og det siger sig selv at den ikke er ret meget værd, hvis der er utilsigtede huller i denne.

Dansk Bygningstermografi kan trykteste og hermed finde ud af om du har en effektiv dampspærre i dine bygninger. Nye bygninger skal overholde tæthedskravene og her har dampspærren en vigtig funktion.